I. évfolyam 1. szám 2002. december 24.

KISTARCSA

Tartalom:

Karácsony

Megalakult a Kistarcsai Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete

A Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség ingatlanai

Az új Plébánia építése

A Bizalom zarándokútja Kistarcsán

Egy kórus születése

Ünnepnapok miserendje

Szilveszter esti búcsúzás

Az újév kapujában

Láttuk csillagát napkeleten

Karácsony

Krisztus Jézus született, örvendezzünk

Csendben hullanak a hópihék a sötét éjben. Különös halovány fényben nyugszik a hóborította föld. Közel az éjfél. Más éjszakákon mindenki alszik már ebben az időben, de a mai titokzatos éjszakán, mely december 24-ről 25-re virrad, fényes ablakok világítanak a havas tájra. Az ablakok mögött örvrendező emberek várják virrasztva az éjféli mise kezdetét.
Ezen a titokzatos éjszakán megtörik még a sötétség ereje is. Amerre csak fordul az éjjeli útját járó vén föld, mindenütt világosság, kivilágított házak, kivilágított templomok, örömtől ragyogó emberszemek. :És amikor pont éjféli 12-kor megszólal a csengő az éjféli misére, csodálatos izgalom remeg végig a templomban levőkön és mint a gátját tépő vízár, tőr ki ajkukon a túláradó öröm éneke: „Krisztus Jézus született, örvendezzünk! Neki öröm éneket zengedezzünk!”
Igy megy ez már hosszú évszázadok óta. Az esztendő egyik sötét, hideg téli éjszkáján csupa fényben, csupa melegségben úszik ez a sok fájdalmat is látott öreg föld. Fölvetődik bennünk a kérdés: miből fakad ez a titokzatos erő, ez a karácsonyi öröm? A válasz pedig csak ez lehet: a mi keresztény hitünkből, hogy az a betlehemi kis gyermek nem olyan gyermek, mint a többi milliárd, aki erre a földre született vagy születni fog. Ez a gyermek - Isten! Isten Fia! Ez a pólyában fekvő kisded - a végtelen hatalmú Isten! Ennek a kis istállónak ismeretlen kis újszülötte - maga a fölséges Isten.
Mi. Isten megjelenését a földön egészen másként gondoltuk volna el. Mi - másként. De ha tudjuk, hogy Isten nem a mi eszünkkel gondolkodik, akkor mi jogon. merjük megszabni Istennek, hogy mit tegyen és hogyan tegyen. Isten nemcsak a gazdagokat, az erőseket, a tanultakat akarta megváltani, hanem a szegényeket is, az egyszerűeket is, a gyöngéket is. Ezért szegényen, egyszerűen, kis gyermeki gyöngeségben lépett közénk. A betlehemi kisded szegénysége, egyszerűsége nem zavar bennünket. De zavarna, ha Krisztus császári palota bíborában született volna, mert annak fénye hátraszorítaná az isteni fönségét. A betlehemi. istálló nem zavar bennünket. Isten Fia közénk akart jönni, csak így jöhetett.
A Betlehemben született Isten Fiát egy négy hetes adventi idővel vártuk. Eltérően a polgári
évtől, az egyházi év hamarabb kezdődik, mint az "Újév", a karácsony előtti negyedik vasárnapon van a nyitánya. Az advent szó eljövetelt, megérkezést jelent, és Krisztusra vonatkozik A próféták által megjövendölt, Istentől megígért Megváltóra. Egyes ünnepeknek, ünnepköröknek és liturgikus
időszakoknak megvan a maguk liturgikus színe. Az adventé a lila, a violaszín. amely egyben a bűnbánatnak a színe
Egy ünnep annál szebb, minél alaposabban felkészülünk rá. Az év két nagy ünnepkörére bőséges felkészülési idő áll rendelkezésünkre. Lelkünket megtisztítjuk, szentgyónást végzünk, és nem hagyjuk elmúlni az ünnepeket szentáldozás nélkül. Külön hatása van ezeknek az előkészületeknek. Sok népszokás, egyházi szertartás, épül ezekbe a hetekbe. Bálint Sándor, kiváló néprajztudósunk „Karácsony, húsvét, pünkösd” c. könyvében az adventi vasárnapok számát így látja megindokolni: "Négy hét az advent", "mert a Krisztusnak négy eljövetele vagyon. Midőn testben megjelent. Midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti. Midőn halála óráján elmégyen az emberhez. Midőn eljön az utolsó ítéletre."
A karácsonykor ünnepelt szent titkok jobban megelevenednek az emberben, ha az ünnepek előtt láttunk betlehemi pásztorjátékot, ha imádkoztuk a „Szállást keres a Szentcsalád” ájtatosságot. A karácsonyi ünnepkör színe a fehér, vagyis az öröm színe. Miért örül a keresztény ember karácsonykor? Az ajándékoknak? A családnak? A gyermeknek? Ezeknek is, de elsősorban annak, hogy Isten Fia emberré lett, mint gyermek megszületett, hasonló lett hozzánk emberekhez, a bűnt kivéve.
Jézus emberré születése az emberiség számára új erőforrás. Ez az erő minden ember számára nyitva áll. Szent János szavai szerint: „Hatalmat adott nekik, hogy isten fiaivá legyenek.” Az ember másokkal együtt él, dolgozik, alkot, szenved, küzd, vétkezik, szeret, gyűlöl, kételkedik, esik el és áll talpra.
Karácsony szent ünnepe körül más ünnepek csokra alakult ki. Ilyen a Szentcsalád, az Aprószentek ünnepe, Jézus névadása, Mária lstenanyasága, Vízkereszt, majd a negyvennapos Jézus bemutatása a templomban. Így az ünnepek pirosbetűs napjai kisugározzák a fényt a hétköznapokra is. Szeressük ezt a fényt.

Somlai József plébános

Vissza a tartalomhoz

 

Megalakult a Kistarcsai Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete
Ez év nyarán lejárt az egyházközség képviselőtestület megbízása, azokat a tagokat akik elérték a hetvenedik évüket elbúcsúztattuk. Ők már nem választhatók újra, munkájukra azonban továbbra is számítunk mondta Somlai József plébános úr. A jelölés után Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úrhoz lett felterjesztve azoknak a neve akik vállalták a megbízatást. Jóváhagyás után november 24-én a 10.30-as szentmisén a képviselők letették esküjüket.
Az első Egyházközségi Képviselői ülés 2002. december 8-án 15 órakor lett összehívva a plébániára. Plébános úr köszöntötte a megjelent képviselőket, rövid tájékoztatást adott a legfontosabb teendőkről, pénzügyi helyzetről, az új plébánia építéséről. A megüresedett kántori és sekrestyés-harangozói állásra továbbra is keresünk jelentkezőket. Templom gondnoknak újra Könyves Kálmánt kértük fel, a többi épület gondnoki munkáit Méhes Pál és Csaja János vállalták. A következő ülésen az egyházközségnek világi elnököt és pénztárost is kell választania, amikor a 2003. január 26-án az ez évi zárszámadás, és a jövő évi költségvetés kerül elfogadásra. Az új képviselők szeretnék mihamarabb megismerni a szervezési és működési szabályzatot. A temető működéséről kaptunk tájékoztatást, az önkormányzat új szerződést kötött a temetést végző vállalkozóval és jelentős áremelés történt, amit többen szóvá tettek. A vállalkozóval kötött szerződés előttünk nem ismert, az önkormányzati temető részen a sírhelyek parcellázása, kijelölése nem történt meg, és itt sürgősen intézkedni kell. Tervbe vettük helyi egyházközségi újság, híradó megjelentetését évi két alkalommal.
Képviselők: Bellus József Pozsonyi út 7., Csaja János Holló út 6., Dolhay János Munkácsy út 5/a., .Farkas István Nagytarcsa, Bocskai út 12., Gál Rezső Szent László út 5/a., Gerzsai János Nagytarcsa, Rákóczi út 21., Gróf István, Gróf Gábor Késmárki út 22., Kovács György Széchenyi út 48., Kovács Mihály Munkácsy út 5/b., Könyves Kálmán Dózsa Gy. út 1/a., Lauer Tamás Arany János út 4., Méhes Pál Mária utca 35., Molnár Szabolcs Kerepes, Kölcsey út 25., Paróczi László Dózsa Gy. út 8., Rapai István Baross Gábor út 58., Szentirmai István lbolya út 8., Varga György Kossuth L. út 2/a.

Vissza a tartalomhoz

 

A Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség ingatlanai

Az Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Közösséget. Elsőként a templomunk állapotáról szeretnék néhány szót szólni.
A Kistarcsai Római Katolikus templom több mint száz éve 1880-ban épült a falu közepére, egy kisebb dombra. Az akkori lakossági és domborzati, valamint a vízelszivárgási viszonyok szerint megfelelő helyre. A megváltozott terepviszonyok miatt a templomépület falai sajnos feláztak.
Az elmúlt 30 év alatt minden - építészeti szempontból egyszerűbb javítást — illetve állagmegóvást megtettek, de sajnos az épület falai továbbra is nedvesek maradtak.
Táborhegyi István kitartó, több éves munkájának köszönhetően két kritikus problémát megoldottak:
Az első egy téglából készült csatorna bezárása volt, ami feltehetőleg átengedte a vizet az épületalapjához.
A második pedig ezen csatorna felett, egy kibetonozott vízelvezető árok építése volt a Széchenyi út aszfaltja és a templom között.
Ennek ellenére rövidesen meg kell erősítsük egy komolyabb beruházással a templom alapját, valamint a falakat. Ezen felül a harangtartó állványzat korrózió gátló festést kell kapjon.
Egyházközségi Otthon: A II. Világháború idején, a Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség ajándékba. Kapta a mai Ifjúság teret templomépítésre. Később ez állami tulajdonba került, ezért 1992-ben a Kistarcsai Önkormányzat kárpótlásként utalta ki, a mostani Egyházközségi Otthont, (az Ifjúság tér mellett).
Ma itt kap helyet a KALÁSZ, az énekkar, az oratórium, a cserkészek és egyéb 'rendezvények.
Az épületet társadalmi munkával felújították, és igazán otthonossá tették.
Korának megfelelő, jó állapotban van az épület. Az udvarából egy kisebb területet bérbe adtak. Ez a bérleti díj hozzájárul az épület üzemeltetési költségeihez. A templom építése után 1916-ban, az Egyházközség plébániát is vásárolt a Széchenyi utcában. Az épület valaha vendégfogadóként működött. Az elmúlt száz év alatt folyamatosan alakították mesteremberek segítségével vagy társadalmi munkában, még elnyerte mai formáját.
A múlt század elejét idéző épület néhány éven belül külső és belső felújításra szorul.
Bízva abban, hogy az Egyházközség a jövőben gyarapodni fog egy új plébánia-közösségi házzal, ezen épületeket is tudjuk használni úgy, hogy megtöltjük őket a közösség tagjaival minden korosztályból.
2002. december 16.

Csaja János

Vissza a tartalomhoz

 

Az új Plébánia építése
Az Egyházközség már régen szerette volna, hogy a plébánia közelebb kerüljön a templomhoz.
2001-ben sikerült megvásárolnunk egy ingatlant a templom közvetlen szomszédságában. Táborhegyi István egyháztanácsos úr vezetésével, bontásra került az igen rossz állagú épület. 2002. elején, hosszas egyeztetés után Böhler Ferenc elkészítette az új plébánia tervét és költségvetését is, melyet pályázatra nyújtottunk be a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumához. Pályázatunkat a Váci Egyházmegye is támogatta. Többszöri levélváltásra, számlák bemutatásával megkaptuk a pályázott összeget.
2002. májusában elkezdődtek a munkálatok, amit több kivitelező megpályáztatása után Berta István kistarcsai vállalkozó nyert el. Az építőanyagot a XVI. Kerületi NEDA-BAU KFT biztosította engedményes áron, kedvező fizetési feltételek biztosítása mellett. A nagytarcsai úton lévő MÉSZÉP-KER -től 50q meszet kaptunk ajándékba. Az ÁFA visszaigényléskor kiderült, . hogy méltányossági alapon egyházközségünk 5 évre visszamenőleg jogosult az ÁFA visszaigénylésre. A sok papírmunka mellett folyamatosan haladt az építkezés. 2002-ben bérmálásra érkező Püspök úr elismeréssel szólt az épületről.
Az időjárás kedvezett az építkezésnek, így a hideg beállta előtt tető került az épületre és a nyílászárók is a helyükre kerültek.
Sajnos volt egy kis kellemetlen közjáték is, bezárt raktárunkat feltörték és 200.000,-Ft értékben elvittek 4 db tetőablakot, amit újra kellett vásárolnunk.
Jövő évi tervünk a villany beszerelése, a belső vakolás, amennyiben anyagi lehetőségeink engedik. Ezúton szeretnénk megköszönni a sok társadalmi munkál és a nagylelkű adományokat, több mint 2.000.000,-Ft értékben.
Kistarcsa, 2002. december 16.

Méhes Pál

Vissza a tartalomhoz

 

A Bizalom zarándokútja Kistarcsán

-1 éve történt, avagy visszatekintés a kistárcsai taizéi találkozó eseményeire
Mi is történt pontosan 1 éve Kistarcsán? 2001 december 28-tól 2002 január 1-íg Kistarcsa vendégül látott 161 francia, lengyel, lett, vajdasági fiatalt, akik autóbuszokkal több száz, vagy több ezer kilométert utazva érkeztek meg Budapestre azzal a közel 70 ezer fiatallal együtt, akik összegyűltek öt napra a magyar fővárosban, ill. annak agglomerációjában, hogy részt vegyenek az óév utolsó napjaiban a „Bizalom zarándokútján”. Ez az ökumenikus találkozó 1978 óta minden év utolsó napjaiban megrendezésre kerül valamelyik európai nagyvárosban, hogy fiatalok tízezrei a bizalom forrásává válhassanak krisztusi szeretetben az emberek között, ezért olyan fontos számukra a közös találkozás. Ok a remény hirdetői ebben a szeretetéhes, rohanó világban anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Megértjük-e ennek fontosságát? Ez a bizalomban és szeretetben gyökerező remény újjáélesztheti a világot, ahogyan újjáélesztett sok mindent nálunk is Kistarcsán, de leginkább a lelkekben.
Amikor 2002 október végén eljutott a hír hozzánk, hogy az egyház-községünknek is ki kell vennie a részét a fiatalok fogadásában, el-szállásolásában, vendégül látásában, akkor hirtelen olyan nehézkesnek, körülményesnek tűnt minden. Né-hányunknak a legelején teljesen reménytelennek tűnt az a gondolat, hogyan ís lehet elvárni a családok-tál, hogy befogadjanak a házukba Karácsony után más nemzet ismeretlen fiataljait, akik egész Európát átutazzák rossz, öreg buszokon, hogy egy hetet itt töltsenek egészen egyszerű körülmények között; na meg hogyan lehetne lebonyolítani a helyi fiatalok bevonásával szervezett délelőtti programokat ,itt Kistarcsán, amikor se ifjúság, se helyszín nem volt kilátásban. Aztán teltek a napok, teltek a hetek és valami megindult! Helyi fiatalok egyre többen csatlakoztak a szervezői brigádhoz és a példátlan össze-fogás eredményeként sorra hárultak el az akadályok, melyeket korábban megoldhatatlannak gondoltunk.
Közben a kistarcsai egyházközség családjai ís kezdtek megnyitni, és egyre többen fogadtak be fiatalokat, biztosítva nekik szállást és reggelit. Szép lassan megoldódott időközben a reggeli közös imádságok, délelőtti kiscsoportos beszélgetések, egyéb programok megszervezése, mi több, a közös rendezvények helyszínének biztosítása a Kölcsey Általános Iskolában. Az emberek . egyre nyitottabbá, segítőkészebbé váltak és decemberben az adventi várakozásban már együtt vártuk a Megváltót, és a taizéi találkozóra érkezett fiatalokat is!
- Aztán számomra egyre - inkább kezdett világossá válni, hogy a fiatalok érkezése és Jézus megszületése között nagyon sok analógia, hasonlóság van. Rájöttem, hogy mi, az egyházközség tagjai, akkor válhatunk hitelessé a külföldi fiatalok szemében ís, ha megnyitjuk a bizalom, a szeretet kapuit, ha szerény körülmények között is, de örömmel és egyszerűségben befogadunk másokat, akiket nem ismerünk; így tud a bizalom az emberi szívekben sugározni. „Mert éheztem és nem adtatok enni, szomjaztam és nem adtatok inni, idegen voltam és nem fogadtatok be... )” (Mt 25,42)
Jézus születésekor Mária és József ís jártak házról házra, de sajnos zárt kapukra leltek, nem fogadták be őket; így a Megváltónak szerény körülmények között, örömben és egyszerűségben kellett világra jönnie.
Másik hasonlóság a Szent Család vasárnapja. Ezt a katolikus ünnepet Karácsony utáni első vasárnapon ünnepeljük, amikor is a Szent Család mintájára szeretetben és bizalomban megéljük az összetartozást. Ez történt 2001. december 30-án a „befogadó” kistarcsai családoknál ís, ahol szeretetben és bizalomban ünnepelték otthonukban a Szent Család vasárnapját francía, lengyel, lett, vajdasági fiatalokkal együtt.; mint egy nagy család, megérezve a krisztusi összetartozás melegét. És ezt a melegséget, szeretetet érezhette minden befogadó család, mely öröm kárpótolta őket a vendéglátásból eredő kellemetlenségekért, izgalmakért. Ez az öröm a gondoskodásból, áldozatból, nélkülözésből eredt, amit az ideérkező fiatalokért tettek. „Jót tenni jó!”
Szilveszter napján, a helyi fiatalok december 31--én az év utolsó óráit, perceit közös imádsággal, elmélkedéssel, énekléssel töltötték külföldi testvéreinkkel együtt, és az újévbe bizalommal és szeretettel léphettünk be közösen. öröm volt nézni, hogy az újév első óráiban egyre több idősebb hívő jött át ünnepelní a Kölcsey Általános Iskolába a fiatalokhoz, megélve a krisztusi össze-tartozás örömét. Aztán amikor el-mentek a fiatalok, megtörtént a búcsú, egyre többen tapasztaltuk, hogy a Szentlélek nagyon működött, és a csoda a lelkekben ment végbe. Á taizéi fiatalok elmentek, de valamit itt hagytak. A budapestí taizéi találkozó után megindult valamí az egyházközség fiataljaí körében, megalakult a templomi ének-kar és jóval nagyobb lett az össze-tartozás, mint valaha. Most 1 éves az énekkar, és a tagok közti bizalom, barátság töretlen. Világossá vált a taizéi találkozó után, hogy a hít -az Istenbe vetett bizalom- egy nagyon egyszerű valóság, olyan egyszerű, hogy mindenkí rátalálhat.
1 év után ís szeretnénk megköszönni annak az 50 befogadó családnak és a segítőknek azt az áldozatos munkát, amít tavaly ílyenkor tettek, és kívánunk Nekik, valamint mínden kistarcsai testvérünknek áldott, békés, meghitt Karácsonyt!
Jézus mondta: „Amit a legkisebb testvérem közül eggyel is tettetek, azt velem tettétek.” (Mt 25,40)

Molnár Szabolcs

Vissza a tartalomhoz

 

Egy kórus születése
Az elmúlt évben Magyarországon került megrendezésre a Taizé találkozó, így a szervezők felkeresték községünk plébániáját is, hogy segítséget kérjenek a szervezésben és a szálláskeresésben. Néhány lelkes fiatalból egy kis mag alakult, akik minden héten találkoztak, hogy az aktuális teendőket megbeszéljék és a feladatokat kiosszák egymás közt. Nemcsak a szálláskeresésben merültek ki teendőink, hanem fel kellett készülni azokra a programokra is, amelyeket itt helyben kellett vezetnünk, így a délelőtt tartandó közös imádságokra, kiscsoportos beszélgetésekre és éneklésekre. Nekünk is meg kellett tanulni a Taizé közösség több-szólamú énekeit, amelyeket a közös imádságok alkalmával mindenki a maga nyelvén énekelhetett. Ezért megkértük Dolhai Béla barátunkat, segítsen minket a felkészülésben, amit ő szívesen el is vállalt. Kis szobájában tartott próbáinkon minden alkalommal többen és többen lettünk, végül már huszan szorongtunk azon a néhány négyzetméteren. Itt kell köszönetet mondanunk Béla szüleinek, hogy türelmesen elviseltek bennünket, amikor a családjuk nyugalmát felborítottuk egy-egy próba idejére. Nagy volt a készülődés, nagyon izgultunk első megmérettetésünk előtt, de megérte: mindnyájan nagyon élveztük a közös éneklést, az együttlétet. Barátságok szövődtek és megfogalmazódott a gondolat, milyen jó volna, ha a találkozó után is lenne folytatása ennek a nagyszerű programnak. Lehetőséget kaptunk az Atyától, hogy ídőnként énekeljünk a templomban, ezért minden héten összegyűlve lelkesen készülünk ezekre az alkalmiakra, így is szolgálva egyázközségünket a magunk módján.
Kis kórusunk fennállása óta mindig az volt a jellemző ránk, hogy nem csak a próbák idejére vagyunk együtt. Nyáron szerettünk volna egy kicsit hosszabb időt együtt tölteni, pihenni, felvetődött tehát a közös nyaralás gondolata. Több utazási ja-vaslat után végül Erdélyt választottuk. Huszan indultunk útnak vonattal Csíkszentdomokosra, ahol egy iskola tornatermében kaptunk szállást. A falu szülötte volt a szentéletű Márton Áron püspök úr, akinek nevét ma az iskola viseli. Sokat kirándultunk, bebarangoltuk a környéket, helyi vezetőnk rengeteg olyan helyre elvitt minket, amit érdemes megnézni. Azonban a legfontosabb mégis az volt, hogy emberileg kerültünk közel egymáshoz. A barátságok elmélyültek, volt idő egymást jobban megismerni és a közös élmények jobban összekovácsoltak bennünket.
A nyaraláson kívül vannak egyéb közös programjaink is: például kirándulások, színház- és hangversenylátogatások, bálok. Nagyon aktívak a kórus tagjai, mindig van valaki, aki kitalál, vagy ajánl egy-egy újabb lehetőséget a szabadidő eltöltésére.
Nem csak „komoly” darabokat tanulunk meg, ha-nem időnként a könnyebb műfajban is elkalandozunk: szeretjük a gitáros énekeket is. Zeneileg nem vagyunk túl képzettek, sokan még csak a kottát sem ismerjük, de lelkesedésünk áthidalja ezen hiányosságainkat. Ezt azért is gondolom fontosnak leírni, mert szeretnék mindenkit invitálni, hogy aki csak egy kis kedvet is érez az énekléshez, de fél attól, hogy nálunk képzett énekesek vannak és csak ezért nem mer eljönni, az ne aggódjon, keressen meg nyugodtan bennünket, szívesen látjuk. Ha akad olyan, aki hangszeres játékkal tudna hozzájárulni a zenélés színvonalához, ő se hezitáljon csat-lakozni hozzánk. Es hogyan lehet velünk felvenni a kapcsolatot? Minden pénteken 19:30-tól tartjuk próbáinkat az Egyházközség otthonában. Gyere el te is, köztünk a helyed!

Gróf Gábor

 

Ünnepnapok miserendje a kistarcsai és a nagytarcsai templomokban
December 25-én, szerdán: Éjfélkor, fél 8, délelőtt 9, fél 11 és este 6
December 26-án, csütörtökön: Reggel fél 8, délelőtt 9, fél 11 és este 6 Nagytarcsán fél 12-kor
December 29-én, Szentcsalád vásárnapján: Reggel fél 8, délelőtt 9, fél 11 és este 6
December 31-én, szerdán Szilveszter napján: Este 6 órakor év végi hálaadás
2003. január. 1-jén, szerdán: fél 8, délelőtt 9, fél 11 és este 6, Nagytarcsán fél 12
 

Vissza a tartalomhoz

Szilveszter esti búcsúzás
Szilveszter estéjén sok ember felkeresi a templomot. Van aki családjával, aki van egyedül. Amint a magyar nyelv szépen kifejezí: hálaadásra megy. Szokásból? Van akí igen, van aki nem. Inkább belső szükségből, lelki indítás ösztönzésére. Ilyenkor többen vannak a templomokban, mint máskor. Pedig a szórakoztató ipar ezen a délután, este és éjszaka, bőségesen ellátja az embereket műsorral.
Első Szent Szilveszter pápa ezen a napon halt meg 335-ben. O a pápák sorrendjében a 33. pápa, 314-335-ig vezette Krisztus Egyházát. Ebben az időben Nagy Konstantin volt a Római Birodalom császára. A pápa és a császár között nem volt ellentét. Első Szent Szilveszter pápát a Priscilla (Róma) katakomba (föld alatti folyosó, rómaiak temetkezési helye volt, később a keresztények búvó helye a keresztény üldözés idején) felett ő általa alapított bazilikában temették el. Ünnepe december 31.-én van..
1. Szilveszter pápa minden évben december 31-én eltemet egy évet. Halotti áldást ad, tehát ez a nap temetésí nap. A temetés mindig bizonyos szorongó érzést, az elmúlás gondolatát ébreszti bennünk. Nézzünk e gondolat mélyére. Az emberi élet hatalmas folyamán apró élet-csónakok siklanak tova. És minden csónak más. Ebben az évben hány ilyen élet-csónak került zátonyra? Hány élet-csónakot vágott a szíklafalhoz a vihar? Hány élet-csónak merült el menthetetlenül az élettenger mélységében? Hány is-merős csónak jutott a végtelen tengerbe rokonnal, baráttal ismerőssel, munkatárssal? A mí csónakunk még ott úszik az élettenger felszínén. Adjunk hálát érte az Istennek. Ha jó vagy rossz sorban, vagy kellemetlenségben volt részünk, csókoljuk meg a láthatatlan kapitány kezét, aki tulajdonképpen írányítja ezt a nagy élet-folyamot.
2. Éjfélkor egy percre megállunk. Elbúcsúzunk a temetésre váró évtől, majd kezet fogunk a születő esztendővel. Azonban ne feledjük el, hogy mínden elmúlik egyszer. Három dolog azonban megmarad a hit, remény és a szeretet.

A keresztény életünk alapköve a hit. Hit Istenben, Megváltónkban Jézus Krisztusban és az Egyházunkban. A hit az a hídfő amelyet mindig tartanunk kell. A hitetlenség nehéz tüzérsége, a gúnyolódok kézigránátjai és a kételkedés gáztámadásaival szemben nyílt hitvallással állunk és mondjuk: hiszek. Ez legyen az utolsó szavunk az óévben és az első szavunk az új esztendőben.
A keresztény élet második alapköve a remény. Bizalom az Istenben és az örök életben. Az emberi remény nem állandó. Olyan mint a felhő amellyel a szél játszik és amelyre csak légvárakat lehet építeni. A remény akkor állandó, ha horgonyát az örökkévalóságba akasztjuk. Az új ében rendületlen reménnyel, gyermeki bizalommal lépünk be, mert Annak a kezében vagyunk, aki a legjobbat akarja nekünk.
A keresztény élet harmadik alapköve a s z e r e t e t. Isten és felebarát iránti szeretet. Isten íránt való szeretetből teljesítjük kötelességünket minden nap, akár nehéz, akár könnyű, A felebaráti szeretet az isteni szeretetből veszi az erőt a teljesítéshez. Az esti lelkiismeret vizsgálatkor kérdezzük meg magunktól: Milyen volt a mai napon a szeretet szolgálatban. Biztos sokszor javítanunk kell, tegyük meg.
Az elmúlt év küszöbén állunk, kilépünk az óévből. Ami rossz volt el akarjuk felejteni és ha lehet javítunk
rajta. Ami pedig jó volt örömmel gondolunk rá, és újra beállunk a jót tevők táborában.
 

Szilveszteri gondolat:
Juhász Ferenc: A sejtelem harangjai
Istenem, fogj meleg szádba, Hogy ne legyek olyan árva!
Szenvedésem úgysem érted, én sohasem éltem érted.
Csápvégén ülő szemgolyóm dupla gyümölcséd rádnyitom.
Vagyok idomtalan szörnyed, Ki ejtene értem könnyet?...

 

Vissza a tartalomhoz

Az újév kapujában
Ó szép Jézus ez új esztendőben légy híveiddel. Örömmel énekeljük az év első napjaiban. Öröm akik éneklik, mert ők megélhették az új évet. Az ének mellett kérés, fohász fogalmazódik meg gondolatunkban: Jézus légy velünk ez új küzdelmeinkben.
Egy vallásosan gondolkodó három gyermekes édesapával találkoztam újév első napjaiban. Tudja plébános úr - kezdi beszámolóját az év váltásról - évek óta nekünk az ó évből az új évbe való átmenetel egy szent pillanat. Mindig otthon töltjük a Szilveszter estét. Idegenek nin-csenek nálunk, csak a testvérem jön el gyermekeivel és felségével. Amikor a rádióban az óra elkezdi ütni az éjfél tizenkettőt, mindannyian letérdelünk és térdelve hagyjuk magunk mögött az óév utolsó napját és így térdelve köszönt ránk az újév. A óra tizenkettedik ütésénél felállunk, meghallgatjuk a himnuszt, és mint házigazda mindenkinek Isten áldásával kísért boldog új esztendőt kívánok.
Megbecsüléssel hallgattam végig a családfő elbeszélését és azóta én is így teszek. Igaz' csak egyedül. A Himnusz után az elő kérdésem a jó Istenhez száll: Uram megengeded, hogy egy év múlva megint térdelhessek az éjféli óraütés-nél? A válasz előttem titok. Csak Isten tudja a választ. Milyen jó, hogy nem tudom előre az év baját, fájdalmát, szenvedését, mert lehet, hogy előre összeomlanék, ha tudnám milyen kereszt-hordozások várnak rám. Milyen jó, hogy nem tudom előre az év örömét, sikerét, boldogságát, mert magabiztos, fölényes, beképzelt lennék. Igy hát kérdőjelekkel indulok el neki az év 365 ismeretlen napjának.
Az újév az átlagember számára az szil-veszterezés utáni másnaposság, esetleg rokoni látogatás, jókívánságok ideje. A gondolkodó, célt kitűző ember számára az élet átgondolása, töprengés az idő felett, tervezgetés, számítgatások ideje. A vallásos ember számára pillanatnyi megállás a rohanó életben. Majd rövid visszatekintés, összegezés, amolyan lelkiismeret-vizsgálat féle. Hogyan is használtam fel az el-múlt évet? Mik a sikerek, eredmények, mik á mulasztások, hibák? Ennek eredménye szerint őszinte bánat, illetve szívből jövő hála az idők urának: Istennek.
Mély hittel, gyermeki bizalommal kérjük: Uram, Istenem, rád emelem szemem, hozzád menekülök, ne engedd elveszni lelkemet. (141. Zsoltár.) Tudom, az új évben is ott kószál mindenütt a sátán, mint ordító oroszlán és keresi kit nyeljen el. Ne engedd, Uram, hogy elnyeljen valakit is. Add, hogy erősen ellene tudjunk állni a hitben. (Első Péter levél.)
Az új év új életet jelent. Az új évet mindenki szereti. Hoz-e valami újat? Jelent-e valami többet, szebbet, eredményesebbet? Tudok-e a magam életéből újat adni? Kell, hogy adjak újat, mert aki megáll újabb és újabb feladatok teljesítésére, az negatív életet él és egyszer lassan, de biztosan csúszik a lejtőn lefelé.
Az új év új munkát jelent. Milyen lesz a munkám az új esztendőben? Tudok-e az újév minden reggelén ezzel a mondattal ébredni: Uram jobban akarlak szolgálni, mint eddig. Jó építőköve akarok lenni az egyházamnak és annak a társadalomnak amelyben ma élnem kell:
Az új munka új felelősséget jelent. Fel kell tennem a kérdést: Van bennem felelősség, átgondolom-e cselekedeteimet? Merek-e felelősséget vállalni, legalább annyit, amennyit az Isten elvár tőlem? Megélhettem ezt a kezdetet, felelősséget kell adnom embereknek és Istennek.
Az új esztendő kapujában állunk. Krisztus kezét fogva bátran lépünk be rajta és dolgozni akarunk. Uram segíts bennünket feladataink teljesítésében.
 

Szép a fenyő
Szép a fenyő télen-nyáron, sosem lepi dermedt álom: míg az ágán jég szikrázik, üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő, érkezik az új esztendő. Míg a mező dermed, fázik, a zöld fenyves csak pompázik.
Weöres Sándor

Vissza a tartalomhoz

 

 Láttuk csillagát napkeleten


„Örvendjetek, Kedveseim, ismét mondom örvendjetek, mert a Kisded, aki karácsonykor megjelent a pásztorok előtt, most kinyilvánítja magát a pogányoknak is, mer minden embert üdvözíteni akar.” - Igy kiáltott fel másfél ezer évvel ezelőtt Nagy Szent Leó pápa., és így próbálta érzékeltetni hallgatóival a mai nap örömét. Vízkereszt napja az Isten megtalálásának napja. Goethe Johann Wolfgang, - aki 1749-től 1832-ig élt, a német költészet kiemelkedő alakja, akinek művei az egész világirodalomra befolyással voltak, leghíresebb műve a Faust, - írja: "A történelem örök témája Isten; és minden valamire való nép az Istent keresők népe." Amíg azonban Isten az emberek számára a homályban maradt, addig ez a keresés eredménytelennek bizonyul.
Az ókor népei közül a kaldeusok már ismerték a csillagok járását, de Moloch nevű bálványuk előtt gyermekeiket áldozták fel. Az egyiptomiak piramisokat emeltek, de ugyanakkor a szkarabeusz-bogár előtt hajtottak térdet. A föníciaiak meghódították a tengereket, de őket a szenvedélyeik igázták le. A görögök bölcselkedtek ugyan, de márványcsarnokot építettek rideg kőbálványaiknak. A rómaiak jogot alkottak, de a népeket rabszolgasorba görnyesztették.
A mai napon azután az Úr levette fátyolát, és a pogányoknak is megmutatkozott. A mai nap így az Úr Jézus kinyilatkoztatásának ünnepe:
Karácsony után a budapesti Planetárium (szemléltető berendezés, amely a csillagos égbolton végbe-menő mozgásokat kupolára vetítve mutatja be) kedvenc témája a betlehemi-csillag. így még a nemhívő emberek is tudomást szerezhetnek arról a csillag-együttállásról, amelyik Krisztus születése előtt pár esztendővel a kínai csillagászati könyvekben is bejegyeztetett.
Ennek az asztrológiai (csillagjóslás) tüneménynek a felfedezése még kevés lett volna a bölcseknek ahhoz, hogy megfejtsék annak természetfeletti jelentését. Ismernünk kell Kelet szent könyveit, köztük a Bibliát, amelyben az állt, hogy a világra érkező királyt, a csodálatos Gyermeket csillag jeleníti meg az embereknek.
Tudományos felkészültségük a zsidó fővárosba, Jeruzsálembe segítette őket, Heródes királyhoz. Onnét viszont már a hit vette át a vezetést. Mert nagy hit és alázatos engedelmesség kellett ahhoz, hogy a főváros helyett egy eldugott faluban keressék a világ Megváltóját. A természetfölötti kegyelem pótolta náluk azt, amit emberi okossággal már nem értek volna el, hogy a kisgyermekben kellett elfogadniuk a zsidók újszülött királyát. „Földre borulva imádták őt” és átadták hármas ajándékukat, aranyat a Királynak, tömjént az Istennek, és mirhát a világ bűneiért szánt nagy Áldozatnak.
 

Karácsonyi fohász
Áldott Jézus, illatozó mennyei ág! Boldogságos Krisztus Anyja, kérünk Téged!
Színed előtt esedezik Magyarország. Szíved alatt adj nekünk is menedéket,
Könyörülő irgalmadat fordítsd hozzánk, Isten után Tőled várunk segítséget,
Édes Hazánk szent kezedbe teszi sorsát. Halálunkkor mennyországi üdvösséget
 

Kiadja: Római Katolikus Egyházközség Kistarcsa
Felelős szerkesztő: Somlai József plébános
Készült: Czövek-Wíndberger nyomda
 

Vissza a tartalomhoz